Còng Sổ A4 9 chấu lỗ 2cm

Chất liệu : Thép kim loại
Kích thước : 27 cm
Ứng dụng : Dùng để kẹp giấy trong các loại sổ tay có kích thước A4