Giấy Mỹ Thuật Bồi Hộp – 4 (Part 2)

 

DN4 (001012)
DN4 (001013)
DN4 (001014)
DN4 (001015)
DN4 (001016)
DN4 (001017)
DN4 (001018)
DN4 (001019)
DN4 (001020)
DN4 (001021)
DN4 (001022)
DN4 (001023)
DN4 (001024)
DN4 (001025)
DN4 (001026)
DN4 (001027)
DN4 (001028)
DN4 (001029)
DN4 (001030)
DN4 (001031)
DN4 (001032)
DN4 (001033)
DN4 (001034)
DN4 (001035)
DN4 (001036)
DN4 (001037)
DN4 (001038)
DN4 (001039)
DN4 (001040)
DN4 (001041)

 

 

Giấy Mỹ Thuật Bồi Hộp – 4 (part 1)

DN4 (000984)

DN4 (000985)

DN4 (000986)

DN4 (000987)

DN4 (000988)

DN4 (000989)

DN4 (000989)

DN4 (000990)

DN4 (000991)

DN4 (000992)

DN4 (000993)

DN4 (000994)

DN4 (000995)

DN4 (000996)

DN4 (000997)

DN4 (000998)

DN4 (000999)

DN4 (001000)

DN4 (001001)

DN4 (001002)

DN4 (001003)

DN4 (001004)

DN4 (001005)

DN4 (001006)

DN4 (001007)

 


DN4 (001011)

DN4 (001010)
DN4 (001009)
DN4 (001008)

Mẫu vân giấy bồi – MS005

Đăng Nguyên Group – Đơn vị chuyên Nhập khẩu và phân phối các loại giấy bồi như : giấy bồi cứng, giấy bồi carton, giấy bồi nhiều lớp, giấy bồi sóng, giấy bồi thường…..phục vụ các xưởng may túi giấy, sản xuất vỏ hộ, làm hộp đựng bánh trung thu, hộp đựng rượu, đựng mỹ phẩm, hộp đựng quà tặng cao cấp, hộp carton thùng carton ….

Hotline : 0914 006 627 – 0961 099 899

Mẫu vân giấy bồi – MS004

Đăng Nguyên Group – Đơn vị chuyên Nhập khẩu và phân phối các loại giấy bồi như : giấy bồi cứng, giấy bồi carton, giấy bồi nhiều lớp, giấy bồi sóng, giấy bồi thường…..phục vụ các xưởng may túi giấy, sản xuất vỏ hộ, làm hộp đựng bánh trung thu, hộp đựng rượu, đựng mỹ phẩm, hộp đựng quà tặng cao cấp, hộp carton thùng carton ….

Hotline : 0914 006 627 – 0961 099 899

Mẫu vân giấy bồi – MS003

Đăng Nguyên Group – Đơn vị chuyên Nhập khẩu và phân phối các loại giấy bồi như : giấy bồi cứng, giấy bồi carton, giấy bồi nhiều lớp, giấy bồi sóng, giấy bồi thường…..phục vụ các xưởng may túi giấy, sản xuất vỏ hộ, làm hộp đựng bánh trung thu, hộp đựng rượu, đựng mỹ phẩm, hộp đựng quà tặng cao cấp, hộp carton thùng carton ….

Hotline : 0914 006 627 – 0961 099 899

Mẫu vân giấy bồi – MS002

Đăng Nguyên Group – Đơn vị chuyên Nhập khẩu và phân phối các loại giấy bồi như : giấy bồi cứng, giấy bồi carton, giấy bồi nhiều lớp, giấy bồi sóng, giấy bồi thường…..phục vụ các xưởng may túi giấy, sản xuất vỏ hộ, làm hộp đựng bánh trung thu, hộp đựng rượu, đựng mỹ phẩm, hộp đựng quà tặng cao cấp, hộp carton thùng carton ….

Hotline : 0914 006 627 – 0961 099 899

Mẫu vân giấy bồi – MS001

 

Đăng Nguyên Group – Đơn vị chuyên Nhập khẩu và phân phối các loại giấy bồi như : giấy bồi cứng, giấy bồi carton, giấy bồi nhiều lớp, giấy bồi sóng, giấy bồi thường…..phục vụ các xưởng may túi giấy, sản xuất vỏ hộ, làm hộp đựng bánh trung thu, hộp đựng rượu, đựng mỹ phẩm, hộp đựng quà tặng cao cấp, hộp carton thùng carton ….

Hotline : 0914 006 627 – 0961 099 899